Δήμος Αναστασιάδης & Στέλιος Ρόκκος – Με σένα πλάι μου