Κι αυτό το βράδυ – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου&Κωνσταντίνα